Těšínské slezsko

Středověké Opevnění Šance

Na samotném východním cípu Těšínského knířectví stávalo neuvěřitelné dílo systému mnoha pevností z dob Piastovců. Přečtěte si o této pevnosti mnohem více!

Středověké Opevnění Šance

Turecké armády postupují Evropou, když roku 1526 vyhrají u Moháče. Hrozba Turecké invaze je citelná i v Těšínsku a tak těšínský kníže Václav Adam III. Piast svolá šlechtice a rozhodne o vybudování komplexního opevnění, které dnes známe pod názvem Šance. Opevnění bylo vybudováno 1578 a svůj účel plnilo další století. Největší pevnost byla vybudována právě v Mostech u Jablunkova, kde stávala již starší pevnůstka (staré Šance) ze 14. století a nepotvrzeně dle domněnek některých místních historiků ještě z dřívějších dob.

Pevnost nás věrně chránila například za třicetileté války, kdy byla dobyta Švédy, za Slezské války kdy jí dobyli Prusové lstí zajetím Jablunkovkých obyvatel a výměnou za jejich životy či proti Uherkým vpádům, jimž v drtivé většině útoku odolala a Stávala se nepřekonatelnou překážkou divokým nájezdníkům. Těšínské Knížectví mohlo za tímto mohutným barokním opevněním s hlavní pevnosti ve tvaru hvězdy tak poklidně existovat v míru a vzkvétat.


Zbytky tohoto opevnění jsou dnes k vidění v Mostech u Jablunkova, kde jsou nejznatelnější, v Bukovci kde jsou téměř neznatelné a stejně tak na Slovensku nedaleko Českých-Slovenské hranice.

  • Publikováno: 20.1.2017
  • vytisknout vytisknout