Čím se zabýváme

Destinační management Těšínské Slezsko, resp. Rada cestovního ruchu, plní funkci orgánu zajišťujícího organizaci cestovního ruchu na území turistické oblasti Těšínské Slezsko. 

Hlavní cíle destinačního managementu TO Těšínské Slezsko jsou zvýšit návštěvnost turistické oblasti Těšínské Slezsko na základě marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko a zvýšit tak  příjmy z cestovního ruchu v turistické oblasti Těšínské Slezsko, a tím podpořit zaměstnanost v regionu.

Destinační management turistické oblasti Těšínské Slezsko rovněž:

·         připravuje produkty  cestovního ruchu

·         realizuje marketingové aktivity cestovního ruchu

·         vzdělávací aktivity

·         monitoruje vývoj cestovního ruchu v oblasti

·         podporuje spolupráci subjektů cestovního ruchu z veřejného a podnikatelského sektoru

·         v oblasti cestovního ruchu reprezentuje zájmy TO Těšínské Slezsko na mezinárodní, národní i regionální úrovni

·         iniciuje rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v turistické oblasti TO Těšínské Slezsko v souladu s potřebami a požadavky trhu

·         podporuje zavádění moderních technologií do praxe, zejména pak zavedení internetového informačního, rezervačního a prodejního systému

·         zajišťuje koordinaci turistických informačních center v turistické oblasti Těšínské Slezsko

·         zajištuje informace o potenciálu turistické oblasti Těšínské Slezsko a jejich průběžnou aktualizaci.