Archeopark Chotěbuz-Podobora

Muzea | Muzeum

Jednou z nejcennějších a nejzajímavějších lokalit na území Těšínského Slezska je bikulturní výšinné hradisko v Chotěbuzi-Podoboře.

První fáze zdejšího osídlení – pravěká – představuje období starší doby železné, druhá fáze osídlení spadá do období slovanského. V této době zde postupně vyrostlo mohutné hradisko, které sloužilo jako mocenské a hospodářské centrum. Archeopark je rekonstrukcí slovanského sídliště z období od poloviny 8. do 11. století. Jeho součástí jsou rekonstrukce jak fortifikací, tak i běžných obytných staveb či výrobních zařízení. Návštěvník tak získá možnost nahlédnout do každodenního života našich předků v minulosti. Je přístupný pouze s průvodcem. V dnešní době je dokončená čelní komorová hradba, palisáda obklopující celou akropoli, tři obytné objekty, halová stavba a vstupní brána s věží a mostem. Výstavba dalších částí Archeoparku má být dokončena v roce 2012.

Kontakt

E-mail: archeopark@muzeumct.cz
Web: https://www.archeoparkchotebuz.cz/
GPS: 49°47'7"N, 18°35'24.998"E