Cyklotrasy v Těšínském Slezsku ...

Aktuality | Cykloturistika

... vydejte se třeba Po stopách hutnictví nebo objevte Trojmezí cyklotrack. Užijte si projížďku Těšínským Slezskem, vystoupejte na kopce Těšínských Beskyd a pokochejte se krásnými výhledy.

V minulosti vzniklo v Těšínském Slezsku několik „tématických“ cyklotras. Jsou značeny originálním logem a cyklisty provedou zajímavými místy v horském i podhorském terénu. Tyto okruhy jsou pro svou délku, a často i vzhledem k převýšení, velmi náročné. Je ale možné je rozdělit na kratší úseky, případně využitím cyklotras v okolí vytvořit kratší nebo méně náročnou variantu.

Radegast Birrel Trojmezí Cyklotrack je 90 km dlouhý, fyzicky náročný okruh, který začíná v Třinci, Oldřichovicích, výjezdem na Javorový vrch (1 032 m n. m.). Cestou na Javorový si mohou cykloturisté své kolo nechat vyvézt nahoru lanovkou. To však neplatí pro elektrokola. Trasa pokračuje z Javorového sjezdem do Tyry, přes Karpentnou a Košařiska.  I na tomto úseku si místy cykloturisté dají do těla, ale také se svezou a projedou krásnou krajinou.

Trasa dále vede přes Milíkov do Jablunkova. Z Jablunkova se západním úpatím Polanky cyklisté dostanou na Studeničné, a dále na Hrčavu. Hrčavské Trojmezí je místem styku hranic 3 států – Česka, Slovenska a Polska. Z Trojmezí mohou cyklisté pokračovat do Bukovce, kde se nachází nejvýchodnější bod České republiky. Značení dále vede přes Písek na Bahenec a Filipku (771 m n. m.). Z Filipky se pak sjíždí do Nýdku a končí opět v Třinci.

Trasa vede lesními a méně frekventovanými silnicemi, často lesními úseky. Ve vrcholových částech budete odměněni úchvatnými výhledy na hřebeny Moravskoslezských a Slezských Beskyd. Za pěkného počasí je možné dohlédnout na Tatry i Jeseníky. Řada chat má v současné době otevřené výdejové okno. Aktuální informace je potřeba sledovat. Anebo je možné „plecháče“ přibalit do batohu, abyste dostáli názvu této cyklotrasy. Pro trasu je typické logo ve stylu etikety zlatavého moku z Nošovic.

Další tématickou trasou na území Těšínského Slezska je cyklotrasa Po stopách hutnictví. Je dlouhá něco málo přes 60 km a spojuje místa spjatá s historií hutnictví na Třinecku a Jablunkovsku. Na trase si mohou cykloturisté prohlédnout vápenné pece, bývalá naleziště rudy nebo milíře.

Trasa vede z Jablunkova přes Filipku do Nýdku. Právě v Nýdku se těžila železná ruda a také se zde připravovalo dřevěné uhlí v milířích. Z Nýdku trasa pokračuje do Vendryně k vápenným pecím, kde se pálilo vápno nejen pro Třinecké železárny, ale později také pro potřeby místních obyvatel. Další zastávkou na trase je město Třinec, kde se s historií hutnictví mohou seznámit návštěvníci v Muzeu Třineckých železáren. Součástí muzea je také venkovní galerie WERK, kde jsou mimo jiné vystaveny rozměrné exponáty z historie Třineckých železáren.

Z Třince trasa pokračuje přes Oldřichovice do Košařisk. I zde, v milířích, se zpracovávalo dřevo z místních lesů. Návratem do Jablunkova se okruh cyklotrasy Po stopách hutnictví uzavírá. Také tato trasa má své značení v terénu, na kterém je vyobrazeno logo Třineckých železáren.

Souřadnice trasy ve formátu gpx.