Cykloturistická trasa Olše - Olza

Cykloturistika | Zažijte Těšínské Slezsko

Cykloturistická trasa Olše – Olza spojuje celé Těšínské Slezsko. Začíná v Bukovci, téměř po celé trase vede kolem řeky Olše (Olzy) a končí v Bohumíně u hraničního přechodu Bohumín - Chałupki. Trasa měří 80 km a vede po značených úsecích jednotlivých cykloturistických tras. Je sjízdná na běžném cykloturistickém kole. K některým zajímavým místům je potřeba z cyklotrasy odbočit, ale rozhodně stojí za to. Průběh trasy naleznete zde.

Vaši pouť podél řeky Olše (Olzy) odstartujeme v Bukovci (1). Vyjedete po cyklotrase č. 10 do Jablunkova (2,3). V Žihle odbočíme doprava a projedeme skrz Městský les. Cyklotrasa č. 10 pokračuje podél hlavní silnice směrem k Návsí. Po kilometru odbočíte vlevo do podjezdu a pokračujete dál po cyklotrase č. 10 do Hrádku. Po 4 kilometrech v Hrádku odbočíte vpravo do podjezdu a dáte se vlevo. Pokračujete po cyklotrase č. 10 do Bystřice (4). Na kruhovém objezdu pojedete rovně směrem na Vendryni (5). Tudy vede cyklotrasa kolem železniční tratě až do Třince (6). Třincem projedete po trase kolem Olše. Na kruhovém objezdu pod římskokatolickým kostelem se dáte rovně podél Třineckých železáren směrem k Českému Těšínu (7, 8). Českým Těšínem projedete podél Olše k druhému hraničnímu mostu do Polska na ulici Hlavní. Poté za kavárnou Avion odbočíte vlevo do Masarykových sadů a pokračujete až k podjezdu železniční tratě. Pak se vydáte ulicí Brandýskou dle označení do Chotěbuze (9). Dojedete k hlásné věži a pokračujete souběžně s trasou č. 6100 kolem Rybího domu a Archeoparku k Loukám nad Olší. Tam budete pokračovat souběžně s cyklotrasou č. 6257 směrem na Karvinou (10, 11, 12). Z Karviné pak pojedete přes Dětmarovice a Dolní Lutyni až do Bohumína (13, 14). Od soutoku Olše s Odrou cyklotrasa pokračuje do Starého Bohumína k česko-polskému hraničnímu přechodu Bohumín – Chałupki.

       Cykloturistická trasa Olše-Olza                                                                                                    

 

 1.      Nejvýchodnější bod České republiky v Bukovci

 
Trasa k nejvýchodnějšímu bodu ČR vede od bývalého hraničního přechodu s Polskem příjemným prostředím po okraji přírodní rezervace Bukovec Olecky. Rezervaci tvoří rašelinné louky a vyskytují se zde vzácné rostliny. Po celé trase jsou informační tabule, z nichž se dozvíte spoustu zajímavých věcí o historii obce, způsobu života místních horalů, světě zvířat a rostlin a mnoho dalšího.

 

2.     Výstavní síň Muzea Těšínska
 
V knížecím městě Jablunkově určitě navštivte jednu z poboček Muzea Těšínska. Blízkost Jablunkovského průsmyku a výhodná poloha města na starobylé obchodní cestě vytvářely podmínky pro jeho rychlý rozmach, což se projevovalo také na rozvoji zdejší řemeslné výroby. Expozice muzea se může chlubit originálními horalskými (gorolskými) kroji a mistrně provedenými výrobky kovářů, tkalců, hrnčířů, tesařů a truhlářů, stejně jako bohatým nehmotným odkazem – významnými a jinde neznámými tradicemi.

 

3.      Světové muzeum a knihovna Bible
 
Unikátní exponáty Biblí a duchovních knih můžete shlédnout v Muzeu Bible, které se snaží zpřístupnit exponáty široké veřejnosti. Vše je doplněno rozsáhlým přiblížením biblických dob a křesťanských hodnot. Součástí je postupně se rozšiřující fond Biblí, křesťanské literatury, obrazů nebo materiálů pro děti a mladé.

 

4.      Dřevěný kostel Povýšení sv. Kříže v Bystřici
 
Kostel pochází z roku 1897. Byl postaven na místě zchátralého kostela, jehož původ bychom mohli hledat v druhé polovině století šestnáctého. Nynější kostel má romantizující ráz.

 

5.      Vápenné pece ve Vendryni
 
Nejen muži ocení prohlídku dvou pecí, které jsou technickou památkou z první poloviny 19. století. Tehdy vyvstala potřeba dodávek vápna pro nové železárny na Třinecku. Později zůstaly vápenky v provozu pro potřeby místních obyvatel. Definitivně vyhasly až roku 1965, kdy byla ukončena těžba i v přilehlých vápencových lomech.

 

6.      Muzeum Třineckých železáren a města Třince
 
Muzeum Třineckých železáren se jako první hutnické muzeum v republice otevřelo 12. 9. 1969 u příležitosti 130. výročí založení podniku. Stálá expozice představuje historii závodu od jeho založení v roce 1839 až do současnosti. Od roku 1997 se pro výstavní účely využilo i schodiště muzea, kde byla zřízena tzv. Galerie Na schodech, ve které vystavuje celá řada předních umělců. Součástí muzea je maketa Třineckých železáren. Muzeum nabízí také zajímavosti o městě Třinci a jeho okolí.

 

7.      Zahrada dvou břehů Český Těšín - Cieszyn
 

Revitalizovaná oblast nábřeží řeky Olše v Českém Těšíně a Cieszyně, tzv. Zahrada dvou břehů, je skvělým místem pro setkávání a procházky obyvatel obou měst i turistů. Její hlavní atrakcí je lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Olši – Olzu, která spojuje v minulosti rozdělené město. Neméně zajímavé je Open Air Museum – venkovní muzejní expozice tematicky spojená s dědictvím a symbolikou hraniční řeky Olše. Muzeum připomíná důležité momenty související s historií rozděleného města. Další rozšíření informací je možné díky speciální mobilní aplikaci, která navíc umožňuje poslat pohlednici ve stylizaci historických postav spojených s městem Těšínem.

 

8.      Zámecký vrch v Cieszynie
 
Zámecký vrch byl osídlen už kolem 5. století př. n. l. a roku 1290 se stal sídlem prvního těšínského vévody Piastovce Měška I. Ve 14. století byl postaven okázalý gotický hrad. Na nádvoří byla zděná rotunda. Pád knížecího sídla způsobila třicetiletá válka a vymření rodu těšínských Piastovců (1653). Těšínské knížectví získali Habsburkové. Jako památka na období zašlé slávy je zde gotická Piastovská věž a rotunda sv. Mikuláše z 11. století. Věž vysoká 29 m poskytuje krásný výhled na Těšín a okolí.

 

9.      Archeopark Chotěbuz-Podobora
 
Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Archeopark je rekonstrukcí slovanského sídliště z období od poloviny 8. století až do 11. století. V minulosti se na návrší rozkládalo mohutné trojdílné hradiště, pod kterým původně protékala řeka Olše. V současné době je na této lokalitě vybudován archeopark, který návštěvníkům interaktivním způsobem přibližuje život raně středověkého hradiska.

 

10.      Obloukový most Sokolovských hrdinů
 
Most je součástí cyklotrasy a je zajímavý mimořádným technickým řešením betonového obloukového mostu z roku 1925, jehož autorem je Ing. Rabe. Most slouží pouze pro pěší a cyklisty a je pomyslnou branou do lázeňského areálu Lázní Darkov.

 

11.      Zámek Fryštát
 
Zámek Fryštát se nachází na Masarykově náměstí, které tvoří historické jádro Karviné a z cyklotrasy Olše-Olza (č. 6257) je dostupný po místní komunikaci spojující Lázně Darkov s městskou částí Karviná-Fryštát. Vzdálenost činí necelé 2km. Empírový zámek Fryštát je jedinečnou památkou s historickými interiéry, které prezentují způsob bydlení příslušníků šlechtických rodů, zvláště posledních majitelů rodu Larisch-Mönichů. Zahrnuje rovněž cenné umělecké i historické sbírky. Zámek je přístupný veřejnosti a nabízí tři návštěvnické okruhy.

 

12.      Loděnice v Karviné
 
Loděnice se nachází při slepém rameni řeky Olše v jižní části parku Boženy Němcové při zámku Fryštát. V areál je půjčovna lodí, občerstvení a hřiště pro děti. Vzdálenost od cyklotrasy je přibližně 0,3 km.
 
 
 
 
            13.   Sportovní centrum Bospor
 
Bohumínské sportoviště nabízí široké spektrum volnočasových aktivit s kvalitním zázemím pro všechny generace. Najdete zde aquacentrum s whirpoolem, relaxačním bazénem a mnoha druhy saun. Hned vedle si můžete zahrát Adventure golf. Nejen maminky s dětmi ocení rozlehlost a vybavenost Hobbyparku s Mauglího stezkou, dopravním hřištěm či zamědělským dvorkem. V komplexu je také sportovní hala a zimní stadion. Výhled na Bohumín a jeho blízké okolí vám nabídne rozhledna v Penzionu ve věži.
 
 
 
 
              14.    Muzeum Bohumína - Pod Zeleným dubem
 
Městské muzeum v Bohumíně, s expozicí nazvanou Bohumín - pohledy do minulosti města, vyrostlo v suterénu secesního zrekonstruovaného domu Pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně. Své navštěvníky láká na starobohumínský poklad, což je 54 mincí z let 1660 až 1860. Mezi další vystavené unikáty, které se našly ve zdejších meandrech řeky Odry, patří mamutí stolička a obratel nebo prvorepublukový hraniční kámen.