Historické opevnění Šance - Mosty u Jablunkova

Památky | Vojenská opevnění | Zažijte Těšínské Slezsko | Aktuality

Jablunkovské šance představují typický příklad opevnění prostoru horského přechodu. Jedná se o unikátní fortifikační památku, která nemá srovnatelnou analogii nejen v České republice.

Systém opevnění budovaný na jižní a jihovýchodní hranici Slezska od 16. do 19. století se nachází na území tří států – České republiky, Slovenské republiky a Polska, především v okolí Jablunkovského průsmyku (551 – 605 m n. m.).

Se vzrůstajícím vojenským nebezpečím začal od 16. století převažovat význam průsmyku strategický a vojenský.  Významným impulsem k výstavbě opevnění se stalo turecké nebezpečí v 1. polovině 16. století. Velká Šance v Mostech u Jablunkova byla vybudována v roce 1621.

V bezprostřední blízkosti historického opevnění Šance v Mostech u Jablunkova se nachází návštěvnické centrum, které moderní metodou nabízí poznání historie systému opevnění šance na historické Slezsko-Uherské hranici.

CO NABÍZÍ NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM?

 Interaktivní expozici o historickém opevnění Šance

      Přijďte si „vystřelit“ z děla

      Přijďte si poslechnou hudbu (bubny, dudy, píšťaly)

      Přijďte si sestavit model Šancí

      Prohlédněte si na 3D modelech, jak se opevnění měnilo během staletí

  • komentované prohlídky opevnění Šance
  • projděte si naučnou stezku „Cesta útočníka“, vedenou příkopem opevnění
  • na kole si projeďte cykloturistickou naučnou trasu po okolních zajímavostech
  • tematické regionální suvenýry
  • regionální produkty
  • pomoc organizátorům výletů a zájezdů

Prohlédněte si videoanimaci, jak opevnění vypadalo po přestavbě v letech 1808 - 1809.

 

KONTAKTY:

www.opevneni-sance.cz

E-mail: sancenc@gotic.cz

Tel.: +420 596 412 068

Adresa: Mosty u Jablunkova 1165, 739 98 Mosty u Jablunkova