Historie poutí našich předků

Zažijte Těšínské Slezsko

Zajímá Vás historie poutí, z jakého důvodu a jakým způsobem lidé cestovali? Lidé v dřívějších dobách překonávali hory, divoké lesy, širé pustiny i bažiny, hraniční města i pevnosti, jen aby se setkali se svými známými a bavili se na výročních slavnostech, kdy oslavovali svojí víru, světce kteří je chránili, významné události jako dožínky a radovali se s blízkými. Putovalo se i na poutě desítky kilometrů vzdálené a dodnes si to připomínáme například dálkovým pochodem Mánesovou stezkou, která se koná vždy v září před Slezskými dny. Pojďte se s námi podívat na poutě, které můžete navštívit.

 
Pouť za Bahanu

Každoročně na sv. Annu chodívali lidé z Šanců (část Mostů u Jablunkova) do Kysuckého Jelitova na pouť. Cesta jim trvala asi tři hodiny jedním směrem a vedla osadami, loukami a poli nádherných Kysuckých Beskyd. Odměnou jim byla mše konána pod otevřeným nebem u cihlového kostelíku. Vydáte-li se touto cestou, pak vězte, že hned po překročení státní hranice se Slovenskou Republikou Vás v lomu v osadě Megoňky čeká naleziště kamenných koulí. Jedná se o druhé největší nalezitě tohoto typu na světě.

 
 
Pouť do Horní Lomné

Poutní tradice sahá do minulého století. V r. 1833 postavili v Horní Lomné na Salajce kříž, u kterého se shromažďovali horalé k pobožnostem. Když v r. 1836 vypukla epidemie cholery, vydali se obyvatelé regionu 30. října 1836 na prosebnou pouť z Jablunkova ke kříži v Horní Lomné. Z vděčnosti za ukončení epidemie vznikla poutní tradice přetrvávající do dnešní doby. Ze sbírek věřících byl postaven v letech 1894 - 96 v blízkosti kříže novogotický kostel, byl vysvěcen 12. června 1896. Na místě se taktéž nachází křížová cesta. První neděli v květnu na památku Nalezení sv. kříže (3. 5.) a neděli po svátku Povýšení sv. Kříže (14. 9.) vychází v 7:00 hod. procesí z kostela v Jablunkově.

 
 
Anenská pouť na Kozubovou

Tato tradiční pouť se koná na Kozubové vždy k svátku sv. Anny, a to již od roku 1937, kdy zde byla postavena zděná kaple, zasvěcená právě patronce matek. Na pouť se můžete vydat z Milíkova, nebo také například i z vlakové zastávky Bocanovice, po zelené. Vydáte-li se na Kozubovou v jiný čas, na horské chatě si můžete zapůjčit klíče od rozhledny, která je taktéž součástí kaple. Budete odměněni nádhernými výhledy na Těšínské Beskydy a Jablunkovsko.

 
 
Pouť na Prašivou

Na Prašivé se nachází kostel sv. Antonína Paduánského. Ten byl postaven hrabětem Jiřím z Oppersdorfu z vděčnosti za záchranu při lovu. Vypravit se k němu můžete například z Komorní Lhotky vždy v neděli po svátku sv. Antonína, který připadá na 13.6. Kromě kostela zde naleznete dřevěnou chatu s vycpaným medvědem.