Já se těším, ty se těšíš, sejdeme se v Těšíně!

Vítejte u nás

Poznáváte rádi historii a kulturu při toulkách po městech? Nevšední zážitek Vám v turistické oblasti Těšínské Slezsko nabídne město Těšín se svou poutavou historií a spoustou architektonických a kulturních památek na obou stranách řeky Olše.

"Založen jest Těšín třemi bratry z rodu Piastů v r. 810", tak pověst praví a od té doby se píše historie města Těšín. Ovšem vzniklo skutečně tehdy město a na tomto místě? Zámecká hora v Těšíně byla nejspíše osídlena víc jak o tisíc let dřív Kelty a jejich pokračovatelé Slované, kteří město osídlili později. Tehdy sídlili v takzvaném Starém Těšíně, v dnešním Archeoparku v Chotěbuzi Podoboře, kde i dnes historie dávných Slovanů ožívá a můžete se zde setkat s dávnými bojovníky, zručnými řemeslníky i prostým lidem té doby. 

Na počest vzniku tehdejšího města se každoročně slaví Svátek tří bratří oslavující bájný vznik města.

Od první písemní zmínky o městě z r. 1155 uteklo spoustu let. Město prošlo vládou mnoha panovníků z rodu Piastovců a Habsburků. Roku 1920 došlo k rozdělení města na českou a polskou část. 

Neváhejte, a pojďte se na tento historický i kulturní fenoménem místních obyvatel podívat v podobě historických památek, muzeí či folklorních slavností.

Mezi turisticky nejnavštěvovanejší a nejzajímavější na české straně patří například most Družba spojující obě části města, kostel Božského srdce Páně, historická nádražní budova, budova kulturního střediska Střelnice a radnice na náměstí. V polské části města můžete navštívit Zámecký vrch s Piastovskou věží, Rotundu sv. Mikuláše, dále pak na náměstí Larischův palác s nejstarším muzeem Těšínska. Za zmínku stojí i návštěva studny Tři bratrů, ke které se váže báje a nachází se v malebném zákoutí Těšínských Benátek.

Těšín však není jediné město v Tešínkém Slezsku, který stojí za návštěvu. Také města Karviná, Bohumín, Třinec nebo Jablunkov mají co nabídnout.