Já se těším, ty se těšíš, sejdeme se v Těšíně!

Vítejte u nás

Poznáváte rádi historiíí a kulturu při toukách po navštěvovaných městech? Nevšední zážitek Vám nabídne, v turistické oblasti Těšínské Slezsko, historické město Český Těšín se svojí poutavou historíí a spostou architektonických a kulturních památek na obou stranách řeky Olše.

Český Těšín 

"Založen jest Těšín třemi bratry z rodu Piastův r.810", tak pověst praví a od té doby se píše historie města Těšín. Ovšem vzniklo skutečně tehdy město a na tomto místě? Zámecká hora v Těšíně byla nejspíše osídlena víc jak o tisíc let dřív Kelty a jejich pokračovatelé Slované, kteří město osídlili později, tehdy sídlili v takzvaném Starém Těšíně dnešním Archeoparku v Chotěbuzi pod oborou, kde i dnes historie dávných Slovanů ožívá a můžete se zde setkat s dávnými bojovníky, zručnými řemeslníky i prostým lidem té doby. 

Na počest vzniku tehdejšího města se každoročně slaví "Svátek tří bratří" oslavujicí bájný vznik města.

Od první písemní zmínky o městě z r. 1155 uteklo spoustu let. Město prošlo vládou několika panovníku. Mezi ně patří vláda rodu Piastovců, Habsburků,... .Roku 1920 došlo k rozdělení města na Českou část Český Těšín a Polskou Cieszyn. 

Neváhejte, a pojďte se na tento historický i kulturní fenoménem místních obyvatel podívat v podobě historických památek, muzei, folklorních slavností či za střípky dožívající místní historie. 

Mezi turisticky nejnavštěvovanejší a nejzajímavější na České straně patří například most Družba spojující Českou a Polskou část města, kostel Božského srdce Páně, historická nádražní budova, budova kulturního střediska a budova radnice na náměstí. V Polské části města můžete navštívit  Zámecký vrch s Piastovskou věží, Rotundu sv.Mikuláše, dále pak na náměstí Larischův palác s nejstarším muzeem Těšínska. Za zmínku stojí i návštěva studny Tři bratrů, ke které se váže báje a nachází se v malebném zákoutí Těšínských Benátek.

Těšín však není jediné město v Tešínkém Slezsku, který stojí za návštěvu. Za zmínku stojí i město Karviná, Třinec, Havířov a v neposlední řadě i maloměsta Bystřice, Jablunkov a údolí Lomné. Vybírat může podle interaktivní mapy


Těšínská knížata

Těšínské dějiny nejvíce ovlivnovali místní knížata. Lidé s tímto titulem po staletí budovali naše města i okolí, založili mnoho zámku, průmyslových továren i pevností. Nejvýznamnějším rodem byli Piastovci, žijící na ostří nože mezi Českými a Polskými králi. 

Pečeť Měška I. Těšínského, zakladatele Těšínského knížectví

Více o Šlechtických rodech na Těšínsku se také dočtete ZDE!

Těšínský lid a jeho charakter

Ať vládne národu, kdo chce, ale vždy ho tvoří všichni lidé národa. Těšínská kultura i tradice vycházejí z života prostých lidí i střední vrstvy národa a ne nadarmo se Těšínskému Slezsku říká kraj rázovitý. Těšínko, ovlivnily mnohé migrační vlny a mnoho příchozích. Jedni z prvních obyvatelů, kteří zde jistě zavítali, byli Keltové sídlící přímo na zámecké hoře v Těšíně. V podobném období zde přicházejí i Slované, kteří snad tvoří s Kelty prapůvodní základ dnešního obyvatelstva. Za nimi přicházejí Velkomoravská knížata, které se svým vojskem jen procházejí a mění tak demografické podmínky mečem. Za nimi to jsou Němečtí kolonialisté, Valašští pastevci, Italští kameníci či Polští dělníci. Každý národ něco málo přinesl a něco zanechal v Těšínském lidu. A našel tak své místo ve zdejší kultuře jediného Slezského lidu.
Nedílnou součásti regionu je i jeho zvláštní postavení na hranících Česka a Polska, Svaté říše Římské a východními Slovanskými oblasti, na hranici dávných Keltů a Slovanů. Což přineslo mnoho výsady ale i nevýhody.