Naučné stezky v Těšínských Beskydech

Zažijte Těšínské Slezsko

V Těšínských Beskydech je mnoho přírodních, folklórních nebo technických zajímavostí. Místní naučné stezky Vám pomohou lépe poznat místní tradice a život zdejších lidí.

 Bukovec - stezka k nejvýchodnějšímu bodu ČR - 1 km

Trasa stezky vede příjemným prostředím okrajem přírodní rezervace Bukovec Olecky, která je tvořena rašelinnými loukami s výskytem vzácných rostlin. Po celé trase je umístěno 7 informačních tabulí, ze kterých se dozvíte spoustu zajímavých věcí o historii obce, způsobu života místních horalů, zajímavosti ze světa zvířat, rostlin a mnohé další vědomosti.

Vendryně - Za krásami vendryňské přírody - 10 + 22 km

Naučná stezka Vás provede mnohými krásami a zajímavostmi pestré přírody a krajiny území Vendryně. Lokalizaci území ve 3 geomorfologických celcích doprovází odlišnost přírodních podmínek v geologické, půdní a klimatické sféře, což následně podmiňuje mámivou pestrost vegetačních formací se zajímavou flórou a faunou. Prostorová a výškopisná diferenciace území zároveň předurčuje malebnost krajinářských výhledů. Stezka se skládá ze dvou samostatných tras, okruhů, které je možno absolvovat formou polodenní volné procházky samostatně, nebo ji zdatnější chodci mohou absolvovat celodenně v obou částech. Trasa I vede severním územím ve Slezských Beskydách, má 7 poznávacích zastávek a délku 10 km. Trasa II vede v počáteční fázi územím Jablunkovského průsmyku nivou řeky Olše a podél přítoku Kopytná převede návštěvníky do Moravskoslezských Beskyd v jižní části Vendryně. Počet zastávek je rovněž 7 a délka trasy 22 km.

 

Dolní Lomná - Mionší  - 7 km

Mionší dnes již, bohužel, není typická naučná stezka s informačními panely.  Prales je přístupný pouze s průvodcem od 1. června. do 15. září a to v sobotu a neděli. V průběhu týdne je nutné dopředu se objednat telefonicky. Telefonicky je dobré se objednat i o víkendu z důvodu možnosti, že průvodce je na trase. Cena je 60 Kč na dospělého a 30 Kč na dítě i důchodce. Podmínky exkurze je 10 lidí nebo poplatek min. 500 Kč. Trasa je středně náročná a trvá zhruba 3 - 4 hodiny. Trasa není vhodná pro dětské kočárky a osoby se ztíženou pohyblivostí. Objednat se lze na tel. číslech: +420 734 670 950 nebo 558 358 720.

 
 

Rytířská stezka je dlouhá 10,1 km, přístupná celoročně, má 7 zastavení a převýšení 579 m. Polská část Rytířské stezky je dlouhá 10 km a zavede Vás až do lázeňského městečka Ustroň. Na trase se dovíte zajímavosti z oblasti Čantoryje, příběh Jiřího Třanovského, básníka a evangelického kněze, pověst o rytířích, informace o okolních lesích a jeho zvířecích obyvatelích a také o tom, jak se v oblasti Velké Čantoryje žilo kdysi. 

 
 

Třinec- Jahodná - 4 km

Trasa prochází lesem a loukami vrchu Jahodná a podává zajímavé informace o problematice ochrany přírody, o přírodním bohatství této oblasti i stavu životního prostředí Třinecka. Zmíněna je i historie těžby vápence a chudých sideritických železných rud, které byly spolu s dřevěným uhlím z místních lesů hlavními surovinami pro výrobu železa. Trasa je dlouhá 4 km, středně těžká a zahrnuje 12 tématických zastavení

 

Jablunkov - Příroda Jablunkovska - 8 km

Trasa naučné stezky  je situována v katastrálním území města Jablunkova.  Na této naučné stezce v délce 8 km je umístěno 10 informačních tabulí, ze kterých se dozvíte nejen o floře, fauně  a vodních tocích regionu Jablunkovska, ale seznámite se i s historií města Jablunkova, kláštera Alžbětinek a  jablunkovského sanatoria. Stezka vás taktéž povede kolem koupaliště, sportovního areálu i hotelu s krytým dětským hřištěm. Stezka je vhodná jak pro pěší turisty, rodiny s dětmi tak i cykloturisty. Místy je nutno kolo vést. Naučná stezka byla realizována v rámci partnerského projektu s městem Wislou: "Jablunkov - Wisla na turistických přeshraničních stezkách". Tento projekt je spolufinancován z operačního programu přeshraniční spolupráce Euroregionu TS - ŚC.

 

Řeka - Stezka pokladů Godula - 4 km

Tato stezka pomáhá objevovat poklady, které se na bájné hoře Godule nacházejí. Nejsou to jen skryté poklady zdejších zbojníků, ale taktéž poklady zdejší přírody. Stezka vede z obce Řeka kolem vrchu Goduly až k Ropičníku. Je dlouhá 4 km a trvá 1,5 – 2 hod. Od posledního, sedmého panelu se můžeme zkratkou vrátit zpět do Řeky a nebo po turistických trasách pokračovat do Komorní Lhotky. Stezka je vhodná i pro rodiny s dětmi.

 

Bohumín - Naučná stezka Hraniční meandry řeky Odry - 5,6 km

Délka stezky je 6 kilometrů a vede přes území Starého Bohumína, Šunychlu a Kopytova. Na trase je rozmístěno 6 tématických naučných tabulí, které doplňuje na nám. Sv. Floriána v Kopytově naučná tabule o historii osady. K odpočinku i k úkrytu před rozmary počasí poslouží návštěvníkům 3 odpočívky. Stezka začíná u nástupního místa pro vodáky ve Starém Bohumíně a končí u osady Kopytov poblíž brodu přes řeku Olši. Její součástí je i návštěva kapličky Pustyňa, která je kulturní památkou. Stezka má své pokračování na polském území v délce 3,5 km.

 

Doubravská naučná stezska

Obec Doubrava nabízí dvě naučné stezsky. Vydáme -li se po prvním červeném okruhu zavítáme do centra města, po stopách památek, historie a významných události. Během cesty shlédnete například římskokatolický kostel sv. Hedviky, památník důlních neštěstí, roubený dům zvaný "Dřevěnka", a spostu dalšího. Druhý modrý okluh je vhodný i jako cyklotrasa. Modrá trasa Vás dostane na Doubravský kopce, odkud je krásný a jedinečný výhled na celé Beskydy, dále je pak možnost odpočinku a nabytí energie v kryté odpočívárně v blízkosti Dinoparku. Obě trasy jsou doplněné informačními tabulemi s mapou a popisky zajímavých míst.

 

Naučná stezka Prašivá - 4,9 + 5 +7,2 + 7,9 + 8 + 9,9 km

 Tato unikátní naučná stezka, ze šesti cestami, vede na legendami opředené poutní horu Prašivá. Naučná stezka, hvězdicového tvaru se středobodem na vrcholu prašivé, vám ukáže zajímavosti, kulturu, pověsti i dějiny jednotlivých vesnic i celé oblasti. Každá ze šesti tras vede na jednu stranu z prašivé, takže můžete po jedné ze stezek vystoupat nahoru a pod druhé sestoupat dolů. Můžete tedy začít v těchto vesnicích: Morávka, Pražma, Raškovic, Nošovice, Horních Domaslavic a Hnojníku. Každá, je zaměřená na vesnici, ze které vychází a oblast kterou prochází.

 
Víc informací naleznete ZDE!
 
 
 
V malebném zákoutí Beskyd se vypíná do výšky přes tisíc metrů hora Ostrý. Právě na jejím svahu se nalézá naučná stezka, která vás provede místní lidovou kulturou a řemeslem salašnictvím. Salašnictví v této oblasti je totiž po staletí obživou nejchudších. Stezka je spojena s geocachingem, tedy s několika poklady keš se stejným názvem. Košařiska jsou také významné tím, že se zde v dřívějších dobách vyrábělo za pomoci milíře dřevěné uhlí, více ZDE.

Naučná stezka o délce 6 km se nachází v malebné vesnici Košařiska a pokud vás zajímá jak se k ní dostanete klikněte ZDE.

 

Naučná stezka horní Domaslavice - 2,5 km

Naučná stezka poklidnou obci Horní Domaslavice ležící v blízkosti žermanické přehrady, kde si můžete užít letní dny u vody. Trasa měřící 2,5 Km vás provede historii této zpola zatopené obce či přírodními krásami a památkami jako je Mořské oko.

Naučná stezka u vodní nádrže Žermanice se nachází ve vsi Horní Domaslavice a pokud vás zajímá jak se k ní dostanete klikněte ZDE.

 

Naučná stezka Těrlické Mokřady - 2,5 km

Naučná stezka o délce 2,5 Km vede mokřadovými lužními lesy kole meandru řeky Stonavky. Seznámí vás s přírodní problematikou lužních mokřadových lesů, vodním dílem Těrlicko i přírodním ekosystémem těchto mokřadů. Prozradí vám také mnoho o fauně a floře, která se v této oblasti nalézá.

Naučná stezka u Těrlické přehrady se nachází ve stejnojmenné vsi Těrlicko a pokud vás zajímá jak se k ní dostanete klikněte ZDE.

 

Naučná stezka dávných horalů - 3,7 km

Naučná stezka, která vás seznámí s kulturou a životem místních lidí žijících v horských údolích v minulých stoletích a živící se pastevectvím a tradičními řemesly. Seznámí vás s tradicemi, kulturou i moudrostí místních lidi, jejích poznáním, názory i problémy.

Stezka začíná v Dolní Lomné u infocentra a povede vás nahoru do poklidných lesů a hor na malou Kykulu.

V blízkosti se také nachází vzdělávací, poznávací a zábavné centrum URSUS, zemědělský dvorek a další atraktivity.