Nordic Walking

Zažijte Těšínské Slezsko

V poslední době se v Těšínském Slezsku vytvořily tzv. Parky Nordic Walking. V parcích jsou trasy určené pro nácvik NW. Trasy jsou opatřeny směrovými rozcestníky a informačními tabulemi.

Trasa k šestisetleté lípě 

Hrádek-barva trasy zelená

délka trasy: 5,6km

Velmi nenáročná trasa je určena všem příznivcům Nordic walking. Trasa prochází různými typy krajiny. Začátek trasy je stanoven v obecním parčíku, který se nachází v samém centru obce naproti budovy obecního úřadu. Vydáte se západním směrem kolem budovy PZKO a pomníku civilním obětem II. světové války. Nejprve projdete mostem přes řeku Olzu. Z mostu je parádní pohled na kaňonovité údolí řeky, která je chráněným územím, zařazeným do systému Natura 2000. Předmětem ochrany je vydra říční a mihule potoční.

Za mostem zahnete doprava a po 200 metrech narazíte na informační tabuli, poutající k návštěvě nejkrásnějšího místa Hrádku, lokality Belko. Jedná se o místo s jedinečnou skálou hřibovitého tvaru, zvané Belko. Pod skálou kdysi ve středověku stávala opevněná tvrz, kde podle legendy žil loupeživý rytíř. V místě je i příjemné posezení s restaurací nad peřejemi řeky.

 Trasa dále pokračuje po místní komunikaci směrem k Bystřici a po dalších 200 metrech odbočuje do prudkého kopce mezi domy. Na kopci je nenápadná odbočka z trasy mezi ploty, k ohromné, majestátní lípě, která pamatuje zrození Hrádku. Její věk je totiž odhadován na víc jak 600 let. Lípa malolistá je chráněna státem a je prokazatelně nejstarším stromem v regionu. Od lípy se vydáte západním směrem polní cestou mezi lány polí naproti hoře Ostrý, která se svým homolovitým vrcholem týčí do výše 1044 m. n. m.

Polní cesta se vnoří do lesa Rovňa, kde po cca 300 m stezka odbočí doleva. Následuje 1,3 km dlouhý, absolutně přímý úsek smrkovým lesem jižním směrem, na jehož konci se dáte doleva a pokračujete obloukem zpátky okrajem lesa. Cestou míjíte dvě usedlosti. Následuje konečná etapa severním směrem po asfaltové silnici mezi domy, posléze z kopce dolů k onomu krásnému modrému mostu přes šelestivě tekoucí řeku Olzu.

Trasa ke zvoničce sv. Izidora

Hrádek- barva trasy červená

dékla trasy: 6,8km

Vyrážíme od rozcestí u železniční stanice směr Filipka a hned ze startu ostře stoupáme po silničce nad obec. Při pohledech zpět máme pěkné výhledy na protější hřeben Moravskoslezských Beskyd (Vel. Kyčera - Ostrý - Javorový). Stezka Vás za stálého stoupání přivede na rozcestí, kde se nachází přírodní hřiště i s posezení, kde je možné si odpočinout a piknikovat. Od hřiště se vydáte asfaltovanou silnicí směrem k chatě Hrádek. Silnice záhy vede bukovým a později smrkovým lesem ve zvlněném terénu. Po opuštění lesního stínu budete prudčeji stoupat a míjet několik domků u cesty. Silnice  přestává stoupat a po několika desítkách metrů narazíte na turistickou chatu Hrádek.

Chata je celoročně otevřená, disponuje tenisovými kurty i venkovním bazénem a je součástí ležařského areálu Na Gruni. Od chaty je ke zvoničce Svatého Izidora coby kamenem dohodil. Jen je třeba zvládnout poslední stoupání. Zvonička je velmi zajímavým a turisty hojně navštěvovaným místem. Poměrně nedávno ji nechali postavit provozovatelé chaty. Slouží všem kolemjdoucím turistům, kteří si mohou zazvonit na malém zvonku a přitom vymyslet tajné přání. Větší zvon ve zvoničce odbíjí každou hodinu. Toto místo přímo vybízí, aby se člověk zastavil, zklidnil a možná i rozjímal. Dojem z tohoto místa umocňuje nádherný výhled do všech světových stran. Za dobré viditelnosti jsou vidět i vrcholky Tater.

Většina turistů pokračuje na svých túrách dál, po zeleně značených turistických stezkách k vrcholu Filipky, kde se může občerstvit na další chatě. Trasa Nordic Walking však pokračuje zpátky k nádraží. Nejprve zabočuje doprava stezkou mezi sjezdovkami a pak po asfaltové silnici dolů do centra obce. Silnice prochází střídavě lesními a nelesními terény, povětšinou mimo hlavní turistické trasy. Cíl trasy je na místě jejího začátku.

Gorolská trasa Nordic Walking o celkové délce 15,2km a převýšení 353 m. Vede přes Bukovec (CZ) a Istebnou (PL).

Bukovecká trasa Nordic Walking o celkové délce 11,5 km a převýšení 288 m. Vede výhradně obcí Bukovec.

Istebnianská trasa Nordic Walking o celkové délce 9,7 km a převýšení 349 m. Vede obcí Istebna.