Po stopách salašnictví v Košařiskách

Aktuality

V tomto časně jarním období pozveme návštěvníky na naučnou stezku do malebné vísky v Beskydech - do Košařisk.

Obec Košařiska je výchozím bodem na túry na Kozubovou, Kamenitý nebo Ostrý. Naučná stezka Po stopách salašnictví v Košařiskách částečně vede po turistické trase na Ostrý. A protože na Ostrý je výstup „ostrý“, je potřeba počítat s tím, že to bude pěkně do kopce. Ale pak i z kopce.

Výchozím bodem této naučné stezky je centrum obce (aut. zast. Košařiska, Hostinec Samiec). Zde se nachází první z 9 zastavení. První zastavení se věnuje dávnému zvyku vyhánění ovcí na salaš. V souvislosti s touto tradicí se v Košařiskách, a v posledních letech na Kamenitém, konala jarní akce Miyszani łowiec.

Trasa naučné trasy dále pokračuje kolem kaple a místního hřbitova, odkud je hezký pohled na centrum obce. Právě 2. zastavení přibližuje návštěvníkům původ názvu obce Košařiska. Po vystoupání na Groníček se u 3. zastavení návštěvníci dozví, co je to jalovcová pastvina a pro jakou faunu a floru jsou Košařiska domovem. Trasa naučné stezky dále pokračuje mírnějším stoupáním k 4. zastavení, které se věnuje tradici chovu koz v podhůří Kozubové. U 4. zastavení se pak trasa naučné stezky rozdvojuje. Návštěvníci si mohou vybrat mezi kratší variantou, nebo tou delší, která zčásti kopíruje turistickou trasu na Ostrý.

4. zastavení naučné stezky Po stopách salašnictví v Košařiskách

Pokud zvolíte kratší variantu, čeká na vás příjemná procházka, kde cestou potkáte zastavení naučné stezky týkající se salašnictví a života na salaši. Příjemná cesta pokračuje na Milíř, kde se u autobusové zastávky nachází zastavení s informacemi, k čemu sloužily milíře a jak fungovaly. Posledním zastavení na zkrácené trase naučné stezky je zastavení se zaměřením na vodstvo Košařisek. Právě Košařiska jsou oblastí s bohatými zásobami kvalitní pitné vody, které mimo jiné zásobují i okolní obce a města. Tímto zastavením se kratší okruh naučné stezky uzavírá a po cca 500 metrech se pak ocitnete u výchozího bodu v centru obce.

Delší varianta pokračuje od 4. zastavení směrem na Zorymbek (dříve označovaný Ostrý salaš, v současné době je na turistickém rozcestníku uvedeno Sedlo pod Ostrým).

Dřevěná lidová architektura, která na svazích Košařisk vládne dodnes, je tématem 5. zastavení. Nejvýše položeným zastavením je 6. zastavení v sedle pod Ostrým a i tématicky je protipólem 1. zastavení. Zde se návštěvníci dozví, co se dělo na salaši na podzim a co je to „rozsod łowiec“.

Ze Zorymbku pokračuje modře značena turistická trasa na Milíř. Ze sedla je však možné se po žluté vypravit dále na Ostrý, resp. k turistické chatě Ostrý. Z Ostrého mohou turisté dále pokračovat po hřebeni na Slavíč nebo na Kamenitý, a příp. Kozubovou. Z Kamenitého i Kozubové pak vedou turistické trasy zpět do Košařisk. Na všech zmíněných chatách jsou v současné době (březen 2021) otevřená výdejová okna. S ohledem na těžbu dřeva je mezi 4. a 6. zastavením naučné stezky potřeba počítat s rozježděnou lesní cestou.

Turistická chata Ostrý

Kratší varianta naučné stezky je 4,3 km. Pokud si troufnete na prudší stoupání, je trasa dobře průjezdná i s kočárkem (štěrkový, asfaltový povrch). Délka delší varianty naučné stezky je o necelé 2 km delší (6,1 km). Zde je zapotřebí již kvalitnější obutí.

 

Vyznačení průběhu trasy v mapě

kratší varianta delší varianta
https://1url.cz/VKKrW https://1url.cz/hKKrw