Prales Mionší

Zažijte Těšínské Slezsko

Národní přírodní rezervace prales Mionší je jedinečnou památkou Těšínského Slezska. Prales je přístupný pouze s průvodcem. 

Prales Mionší je tvořen jedlo - bukovým porostem karpatského typu s javorem klenem, lesními loukami a prameništi. Stromy dosahují výšky 60 m a stáří 250 let. V rezervaci se nachází řada chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. Žije zde asi 110 druhů obratlovců – z toho 73 druhů ptáků.

Prohlídka pralesa začíná v obci Dolní Lomná, u informačního centra i-Café, asi 200 m od autobusové zastávky Dolní Lomná, Matyščina louka. Projít 7 km dlouhý okruh s výkladem trvá cca 3 hodiny. Trasa je středně náročná, je nutné mít pevnou obuv. Cílem je umožnit návštěvníkům alespoň částečně do legendárního beskydského pralesa, a přitom zachovat jeho klid.

Cena vstupného je 100 Kč a zlevněná dítě/důchodce 50 Kč. Vstup je povolen pouze s doprovodem průvodce. Vstupné je možné uhradit v informačním centru nebo průvodci před exkurzí. Držitelé Těšínské Slezsko Region Card obdrží 20% slevu ze vstupného.

Podrobné informace o podmínkách jsou uvedeny v návštěvnickém řádu naučné stezky Mionší.

 

 

Kontakty

Obec Dolní Lomná

E-mail: halina.zielinova@dolnilomna.eu, obec@dolnilomna.eu

Tel.: 558 358 720

 

Informační centrum Dolní Lomná (u aut. zast. Matyščina louka)

Tel.: 737 860 657

 

Dolní Lomná

Vesnice Dolní Lomná patří k nejkrájnějším v regionu. Její hluboké a čisté údolí přímo zve k procházkám nebo vyjížďkám na kole, třeba po nově vybudované cyklostezce. Za navštívení jistě stojí Lomňanské muzeum, kde je umístěna v replika školy,původně z 19. století. Význam muzea ale spočívá především v tom, že se stalo místem pořádání jarmarků a dalších aktivit s nádechem tradice. V blizkosti se nachází Národopisný areál Dolní Lomná. Tento areál je střediskem pořádání kulturních tradic Matice slezské. Ta zde každoročně začátkem září pořádá folklórní Festival Slezské dny. V Dolní Lomné můžete také navštívit zážitkové centrum URSUS.