Prales Mionší

Zažijte Těšínské Slezsko

Národní přírodní rezervace prales Mionši je jedinečnou památkou Těšínského Slezska.Prales je přístupný pouze s průvodcem. 

Prales Miomši je tvořen jedlo - bukovým porostem karpatského typu s javorem klenem, lesními loukami a prameništi. Stromy dosahují výšky 60 m a stáří 250 let. V rezervaci se nachází řada chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. Žije zde asi 110 druhů obratlovců – z toho 73 druhů ptáků. Prales Mionší je nejznámější rezervací v Těšínských Beskydech a patří mezi nejvýznamnější mykologické lokality u nás.

 

Naučná stezka začíná v obci Dolní Lomná, asi 200m od autobusové zastávky Matyščina louka. U zastávky je rovněž možné odstavit auto na parkovišti. Naučná stezka Mionší je koncipována jako cca 7 km dlouhý okruh, který má 10 zastavení vybavených informačními panely. Cílem je umožnit návštěvníkům shlédnout alespoň část legendárního Beskydského pralesa, a přitom zachovat jeho klid.

 

Stezka je provozováná jako sezónní - je přístupná pouze od 1. června do 15. září a to pravidelně v sobotu a neděli, přes týden je nutné se objednat. Cena vstupného je 60Kč a slevněná dítě/ důchodce 30Kč, podmínka exkurze je 10 lidí nebo poplatek min. 500Kč. Vstup je povolen pouze s doprovodem průvodce, kterého lze objednat na tel čísle: +420 734 670 950, 558 358 720 nebo v informačním centru v Dolní Lomné.

Dolní Lomná

Vesnice Dolní Lomná patří k nejkrájnějším v regionu. Její hluboké a čisté údolí přímo zve k procházkám nebo vyjížďkám na kole, třeba po nově vybudované cyklostezce. Za navštívení jistě stojí Lomňanské muzeum, kde je umístěna v replika školy,původně z 19. století. Význam muzea ale spočívá především v tom, že se stalo místem pořádání jarmarků a dalších aktivit s nádechem tradice. V blizkosti se nachází Národopisný areál Dolní Lomná. Tento areál je střediskem pořádání kulturních tradic Matice slezské. Ta zde každoročně začátkem září pořádá folklórní Festival Slezské dny. V Dolní Lomné můžete také navštívit zážitkové centrum URSUS.