Projekt Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu

Aktuality

  Projekt " Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu 2" dále rozšiřuje možnosti spolupráce a společného marketingu v turistické oblasti Těšínské Slezsko. Obsahem projektu jsou jednak aktivity vedoucí ke zkvalitnění spolupráce, např. famtripy pro zaměstnance turistických informačních center, fórum cestovního ruchu a podobně a jednak aktivity vedoucí ke zkvalitnění marketingu TO Těšínské Slezsko. Například edice propagačních materiálů, cílená inzerce v médiích nebo účast na výstavách a veletrzích. Nositele projektu je Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, a hlavním řídícím týmem pak Rada Cestovního Ruchu TO Těšínské Slezsko.  Projekt byl zahájen v dubnu 2012 a bude ukončen v dubnu 2013. Navazuje na již zrealizovaný projekt obdobného charakteru. Projekt "Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu II" je podpořen v rámci ROP Moravskoslezsko.