Tisková zpráva - Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu VIII

Aktuality

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s. obdržela finanční podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí na projekt „Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu VIII“.

V rámci projektu budou realizovány aktivity zaměřené na podporu rozvoje cestovního ruchu, zvýšení atraktivnosti a návštěvnosti turistické oblasti Těšínské Slezsko a zlepšení informovanosti návštěvníků.

Dále je projekt zaměřen na propagaci produktu turistické oblastí Těšínské Slezsko v rámci účasti na Gastrofestivalu, veletrzích a výstavách cestovního ruchu ve spolupráci s Moravskoslezským krajem s důrazem na prezentaci produktu turistické oblasti. V rámci projektu bude rovněž probíhat realizace mediálních kampaní a tvorba propagačních informačních materiálů.

Jednotlivé kroky, které zajistí dosažení konečného cíle prostřednictvím naplánovaných aktivit destinačního managementu TO Těšínské Slezsko, jsou v souladu s aktivitami vyplývajícími z Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu pro rok 2019/2021 Moravskoslezského kraje a také s aktivitami krajské destinační společnosti Moravian – Silesian Tourism, s. r. o. Dále pak reflektují definované marketingové záměry CzechTourism pro léta 2020-2021.

 

V Třinci, 3. 1. 2020

 

Ing. Marian Razima

výkonný tajemník