Trasa Karviná - Bohumín - Orlová - Havířov - Karviná

Cykloturistika

Celý okruh karvinsko-bohumínskou částí Těšínského Slezska vede také přes Havířov a Orlovou a měří téměř 64 km. V úvodu trasa vede z Karviné do Bohumína rovinatou oblastí, z velké části lemující řeku Olši. Z Bohumína do Havířova se připravte na několik strmějších stoupání. Poté budete sjíždět do Karviné k výchozímu bodu.

Těm z Vás, kteří chtějí na kole blíže poznat město Bohumín a jeho okolí, doporučujeme navštívit stránky města, představující síť zdejších cyklotras. 

 Výchozím místem cyklotrasy je Darkovský most v Karviné. Odtud vede valná část trasy po cyklotrase Olše-Olza (č. 6257) do Bohumína. V Nové vsi u Bohumína sjedete z této trasy na místní cyklotrasu č. 56 do městské části Bohumín-Šunychl. Podél aquacentra pokračujete přes místní část Skřečoň směrem na Orlovou po místní značené cyklotrase č. 56. Projedete přes Orlovou-Lutyni a náměstí ve Staré Orlové směrem na Zimný důl a Lazy pořád po trase č. 56 směrem na Havířov. Do centra města se dostanete přes městské části Podlesí a Šumbark. Z Havířova pojedete podél meandrů Lučiny směrem na Bludovice. Na ulici Selská odbočíte doleva na červeně značenou turistickou značku vedoucí do Životic. Pokračujete po této značce přes Horní Suchou až do Karviné-Darkova, výchozího bodu trasy.