Vesnické muzeum a škola lidových řemesel v Hrádku

Muzeum | Aktuality

Vesnické muzeum a Škola lidových řemesel v obci Hrádek byly umístěny do nově zrekonstruované historické budovy z roku 1905, která dříve sloužila jako hospodářská budova a chlév.

V muzeu se nacházejí rozmanité předměty denní potřeby a lidových řemesel, které používali naši předkové v minulém a předminulém století. Je vystaveno přes 200 zajímavých exponátů, např. mandl z roku 1840, dřevěná pračka, školní potřeby, místní kroje, nábytek, hudební nástroje, nářadí, hračky aj.

Všechny vystavované předměty získal provozovatel muzea, obec Hrádek, darem od občanů Hrádku a občanů okolních obcí.

Mimo to jsou ve škole lidových řemesel k vidění ukázky řemesel a probíhají zde workshopy – výroba keramiky na hrnčířském kruhu, tkaní na tkalcovském stavu, předení na kolovrátku apod. Dominantou školy lidových řemesel je kachlová pec s „blachou“, na které probíhá pečení tradičních bramborových placků.

 

Otevírací doba

Muzeum je dostupné pouze po předchozí domluvě na telefonním čísle 601 383 111. Vstup volný.

Informace o probíhajících workshopech naleznete na webových stránkách obce www.obechradek.cz nebo na facebookovém profilu Hrádecké Centrum volného času.

 

 

Rekonstrukce budovy Školy lidových řemesel byla financována v rámci projektu „Skoczów-Hrádek. Podporujeme se vzájemně“, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002007, který je podpořen z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Ślask Cieszyński, v rámci operačního programu Interreg V-A 2014-2020 Česká republika – Polsko a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.