Vodní turistika

Zažijte Těšínské Slezsko

Pokud patříte mezi ty, kteří milují sjíždění řek či vodní turistiku, nebo patříte k úplným začátečníkům a s vodáctvím se teprve seznamujete, máte i v našem regionu Těšínského Slezska příležitost sjíždět vodní toky, kochat se jedinečnými výhledy a zažívat vodácká dobrodružství. 

V Těšínském Slezsku jsou splavné dvě řeky - Odra a Olše, po soutoku těchto řek můžete navíc zavítat až k našim sousedům do Polska a užít si tak dosyta svého koníčka. Vodácké putování po okolí soutoku Odry s Olší navíc přináší oproti jiným vodácky atraktivním řekám mnoho výhod. Můžete se těšit na neokoukaná místa v krásném přírodním prostředí, které se jen tak při sjíždění jiných řek nevidí. 
Neváhejte a navštivte jednu z naších sjízdných řek a zažijte jaké dobrodružství v sobě ukrývají. Nechte se tedy nalákat zajímavostmi, které můžete při sjíždění řeky spatřit a určitě se k nám vydejte zažít dobrodružství na vlastní kůži.

Zajímavosti a krásy přírody nemusíte však obdivovat jen z loďky či jiného plavidla, kterým budete sjíždět řeku, ale můžete se projít i pěšky či na kole a to hlavně v části kolem Bohumína, kde jsou pro vás připraveny dvě naučné stezky: „Naučná stezka Hraniční meandry Odry“ a „Vodácká naučná stezka na Odře a Olši“

Hraniční meandry Odry na Těšínském Slezsku existují již několik staletí, ale až v posledních letech se odkrývá výjimečnost tohoto území. To ovšem není zajímavé jen při sjíždění řeky a pohledu z loďky, ale i pokud si zpříjemníte chvíle vašeho dne příjemnou procházkou či projížďkou na kole, jak už jsme se výše zmínili. Máte jedinečnou možnost shlédnout výjimečné území, které má výjimečnou krajinářskou hodnotu. Jsou zde pestrá přírodní stanoviště, která umožňují výskyt řady vzácných a ohrožených druhů rostlin, živočichů, a jsou jedinečným místem pro hnízdění ohrožených druhů ptactva. Toto území je navíc přírodním unikátem z hlediska přírodní říční dynamiky. Území bylo zařazeno do evropské soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita, a to nejen na české straně, ale také v sousedním Polsku. V oblasti kolem meandrů žije okolo 40 druhů savců, mezi nimi i několik chráněných a vzácných druhů. K chráněným druhům patří i vydra říční, či kolonie bobra evropského. Toho je ovšem obtížné spatřit přes den, ale spíš za soumraku a v noci, kdy je nejvíc aktivní. Můžete však narazit na jeho stopy v podobě bobřích „hoblin“ a pokud zabloudíte do nepřístupných oblastí meandrů, můžete spatřit i bobří hráze. Shromažďuje se zde i mnoho druhů ptáků, mnoho se jich zde rozmnožuje a na 60 druhů zde dokonce hnízdí. Mezi nejatraktivnější a nejkrásněji zbarvené ptáky zdejší oblasti patří ledňáček říční. Setkat se zde však můžete i s ohroženými dravci jako je orel mořský, včelojed lesní, jeřáb lesní a pochop rákosní.

Několikakilometrový úsek řeky Odry vyhlásil Moravskoslezský kraj za chráněné území. Oblast má rozlohu přes 126 hektarů a představuje ojedinělý přírodní fenomén, který se na evropských tocích už téměř nevidí. Řeka si zde zachovala svou přirozenou dynamiku korytotvorných procesů, tvoří mnoho štěrkových náplavů a lavic, odstavené části meandrů, z nichž pak vznikají slepá ramena a tůně. Meandrující Odra se umí postarat i o zajímavá překvapení. Čas od času vyplaví nějakou zajímavost jak z dnešních dob, tak z dob dávno minulých. Už odkryla takové vzácnosti, jako například obratel z mamuta, který se před tisící lety procházel jejím korytem a po své mnohaleté pouti se zde zřejmě uložil k „věčnému spánku“, či hraniční kámen z doby Marie Terezie a mnoho dalšího.

Řeka Olše je splavná v celém úseku směrem od Karviné přes Věřňovice až po Bohumín, jen přes jezy je třeba lodě přenášet, protože na nich chybí tzv. „šlajsny“. V případě, že je dostatek vody v řece, dá se Olše sjíždět už od Jablunkova, to je ale velice zřídka.

Obě řeky Odru i Olši a meandry Odry mohou vodáci sjíždět v loďkách, kánoích či na raftech. Pokud nemáte vlastní plavidlo, můžete si ho vypůjčit třeba v půjčovně lodí ve Starém Bohumíně, na břehu řeky Odry za starým hraničním mostem. Provoz půjčovny zajišťují dobrovolní hasiči ze Starého Bohumína. Na Odru je možné vyplout, pokud je průtok vody v řece pod 60m3/s. Lodě se odevzdávají nejpozději po dvou hodinách od půjčení u mostu v polském Zabelkově za soutokem Odry s Olší. Zapůjčení lodí s pádly, lodními vaky a vesty je bezplatné. Můžete se projet na lodi s originálním jménem především podle živočichů, kteří podél řeky Odry, která protéká Bohumínem, žili a žijí. Vodáci se tak mohou projet v Bogunu a Mamutovi, Odře či Olze, anebo Ledňáčku, Skokanovi, Rosničce či Bobrovi. Lodě jsou pojmenovány také podle ryb, takže je možné půjčit si i Štiku, Candáta, Sumce či Okouna.

Pro méně náročné vodáky je v Parku Boženy Němcové v Karviné k dispozici nově zrekonstruovaný areál Lodičky. V areálu jsou nové kanály, mosty, chodníky, osvětlení a hrací plocha pro děti a mládež, fotbalové a basketbalové hřiště. V tomto areálu můžete absolvovat základní vodácký výcvik, odpočinout si, občerstvit se, popřípadě zajít za kulturou. Konají se zde různé kulturní a společenské akce a koncerty kapel různého žánru, od folku přes dechovku až po jazz. Je zde také obnoven provoz Loděnice s půjčovnou loděk.

Na řekách Odře a Olši máte k dispozici 6 značených úseků pro plavbu:
1. Úsek Závada - Věřňovice (ř. km 13,2 – 7,5 na Olši)
2. Úsek Věřňovice – soutok s Odrou (ř.km 7,5 na Olši – soutok Odry s Olší PL)
3. Úsek Ostrava-Koblov – Antošovická lávka (ř.km 13,9 – 8,8 na Odře)
4. Úsek Antošovická Lávka - Starý Bohumín (ř.km 8,8- 6,3 na Odře)
5. Úsek Starý Bohumín – Zabelkow PL (ř.km 6,3 na Odře – soutok Odry s Olší PL)
6. Úsek Zabelkow – Krzyżanowice (ř.km 0,4 - 6,0 na Odře PL)

Další zajímavosti a podrobnosti ke splavným úsekům naleznete také ve Vodáckém průvodci „Odra a Olše Okolí soutoku Odry s Olší“, který naleznete na stránkách města Bohumín nebo o.s. Posejdon.

Vydejte se po Odře a Olši zažít jedinečné a neopakovatelné chvíle, když řeka šumí, vlnky v korytě řek vás s loďkou unášejí za dobrodružstvím a ze břehů na vás vykukují různorodí tvorové a rostliny,         se kterými se jen tak na louce či procházce lesem nesetkáte.

Než se ale vydáte za dobrodružstvím na řece, připomeňme si
Desatero vodáka:

1) Vstupuj a vystupuj z lodě po postavení lodě přídí směrem proti toku řeky.
2) Přirážej ke břehu vždy proti proudu.
3) Po převrácení na hluboké vodě vleč loď ke břehu dnem vzhůru.
4) Nikdy nepouštěj pádlo z ruky (zejména po převrhnutí).
5) Věci uložené v lodi zajisti proti namočení (vlož je do nepromokavého pytle) a před ztrátou ve vodě (uvaž je k lodi).
6) Při splouvání po řece stále kontroluj hladinu vody před přídí lodě a dávej pozor na veškeré peřeje, zvlnění a víry. Jsou to převážně signály upozorňující na překážky pod hladinou, kterým se musíš vyhnout.
7) Sleduj tendence změny počasí.
8) Nikdy při plavbě nepij alkohol!
9) Dávej pozor na jiné a pomáhej jim v případě potřeby.
10) Plánuj cíle podle svých sil, nikdy opačně, neriskuj!

Přejeme příjemnou plavbu a mnoho dobrodružství na našich řekách!