Zveme vás na první díl letošní série UPHILLMTB BESKYDY

Aktuality

 První letošní závod proběhne na polské straně v obci Brenna. Další podrobnosti ZDE

 Realizováno v rámci projektu Beskydy na kole, reg.č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001311, který je financován z prostředků Evropské unie v rámci operačního programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020, Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko.