Pár slov o nás

 Destinační management cestovního ruchu pro turistickou oblast Těšínské Slezsko byl založen v roce 2011 v rámci organizační struktury "Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci".

Samotný destinační management je tvořen Radou cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko a výkonnou jednotkou destinačního managementu. Rada cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko je zřízena na základě společné vůle subjektů cestovního ruchu a municipalit v TO Těšínské Slezsko.

Radu cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko naplňují zástupci: Obce Bukovec, Města Třinec, Obce Řeka, statutárního města Karviná a Města Bohumín. Z podniktalských subjektů cestovního ruchu jsou v radě zástupci společností Lázně Darkov a.s., CK Dakol s.r.o., Vitality Slezsko, s.r.o., SKI Beskydy, s.r.o..V Radě cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko je rovněž zastoupena Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci.